پروژه های هوشمند سازی و ساخت خانه هوشمند

در این قسمت می توانید تمامی پروژه های انجام شده توسط خانه هوشمند دات کام را مشاهده کنید. با کلیک روی تصویر هر یک از پروژه ها می توانید جزئیات هر پروژه را بررسی کنید و از سیستم ها و محصولات پیاده سازی شده در هر یک از انها مطلع شوید. 

مرزداران

زمستان 1401

کرج

زمستان 1401

لواسان

تابستان 1401

رویان

بهار 1401

رویان

تابستان 1400

مجتمع تجاری اپال

بهار 1400

شهرک دهکده پردیس

بهار 1399